ศิลปะ และการออกแบบ
วาดเส้น (Drawing) เป็นวิชาพื้นฐานของการออกแบบทุกอย่าง ในคอร์สจะเน้นเรื่องการเขียนโครงสร้างของวัตถุ แสงเงา พื้นผิว และการจัดองค์ประกอบ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำ Portfolio สำหรับเข้าสาขา-มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ออกแบบ (Design) เป็นวิชาสอนแยกตามสาขา เช่น นิเทศศิลป์ เรขศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ลักษณะการเรียนการสอน จะเน้นทักษะ (Skill) หรือการสร้างสรรค์แนวความคิด (creative idea) เพื่อการต่อยอดในการสร้างสรรค์ Project ของ Portfolio ต่อไป


แนะแนว            
เข้าคณะออกแบบ เตรียมตัวยังไง


เตรียมตัวเข้าคณะออกแบบยังไงกันบ้าง? พี่ ๆ  artstudio 16 จะมาอธิบาย
มีทั้งหมด 3 ตอน
แนะแนว            
ครุศิลป์ จุฬาฯ
 
มาฟังกันลึกๆยาวๆ กับครูฝ้าย (พี่ฝ้าย) เน้นๆ ว่า ครุศิลป์จุฬาฯ เรียนอะไร จบไปต้องเป็นคุณครูเท่านั้น ทำงานออกแบบฯ ได้หรือเปล่า โอกาสในการศึกษาต่อเป็นอย่างไรสมัครเลยเรียนได้ทันที ที่ artstudio ราชเทวี
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า  BTS