เราคือใครartstudio  เป็นพื้นที่สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกฝนฝีมือด้านความถนัดทางสถาปัตย์ และทางด้านการวาดเส้นออกแบบ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทุกสาขา ทั้งในภาคไทยและนานาชาติ รวมไปถึงต่างประเทศ  

ตลอดเวลาที่ artstudio เปิดสอนมากว่า 19 ปี ได้ส่งน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรม และ คณะด้านการออกแบบมากกว่า 1,500 คน และได้ร่วมออกข้อสอบกับ dek-d และ OnDemand หลายครั้ง


พี่ยอด

ปิยวัฒน์ นนทเวชช์ / นักออกแบบ

ปริญญาตรี
: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานฤมิตศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

ปริญญาโท : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน : เริ่มติวความถนัดทางศิลปะตั้งแต่ปี 2540 และก่อตั้งสถาบัน artstudio ปี 2546

อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทยากรพิเศษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทยากรพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์

พี่หนู 

พรทิพย์ ปิ่นเจริญ / นักออกแบบ

ปริญญาตรี
: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

ประวัติการสอน : ก่อตั้งสถาบัน Creakids คิดส์สร้างสรรค์ ปี 2553

วิทยากรพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

พี่ชิน

เพ็ญนภา พงศ์กมลาสน์ / สถาปนิก

ปริญญาตรี
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ปริญญาโท : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการสอน : ติวเตอร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรม artstudio

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทยากรพิเศษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทยากรพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์

พี่โม

รัชภคิน ห่วงสีทอง / สถาปนิก

ปริญญาตรี
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ประวัติการสอน : ติวเตอร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรม artstudio

พี่จินนี่ 

ศิริรัศสา พิตรพิบูลปรียา / สถาปนิก

ปริญญาตรี
: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน : ติวเตอร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรม artstudio

เริ่มต้นสอน ปี 2013 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าคณะสถาปัตยกรรม ทั้งภาคไทย ภาคอินเตอร์ และต่างประเทศ

พี่ลิ้นจี่ 

วนบุษป์ ชัยประกอบ / นักออกแบบ

ปริญญาตรี :
The International Program in Communication Design (CommDe) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน : ติวเตอร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรม artstudio หลักสูตรนานาชาติ

พี่ไนซ์

สุปรียา หิรัญวัฒน์ / นักศึกษา

ปริญญาตรี:
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน : ติวเตอร์ความถนัดทางสถาปัตยกรรม artstudio