ศิลปะ และการออกแบบ
วาดเส้น (Drawing) เป็นวิชาพื้นฐานของการออกแบบทุกอย่าง ในคอร์สจะเน้นเรื่องการเขียนโครงสร้างของวัตถุ แสงเงา พื้นผิว และการจัดองค์ประกอบ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำ Portfolio สำหรับเข้าสาขา-มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ออกแบบ (Design) เป็นวิชาสอนแยกตามสาขา เช่น นิเทศศิลป์ เรขศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ลักษณะการเรียนการสอน จะเน้นทักษะ (Skill) หรือการสร้างสรรค์แนวความคิด (creative idea) เพื่อการต่อยอดในการสร้างสรรค์ Project ของ Portfolio ต่อไป

ดูเพิ่มเติม