ความถนัด
ทางสถาปัตย์ คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์ และ Portfolio สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเริ่มจากพื้นฐานสถาปัตย์ ก่อนที่จะนำไปสู่การทำ Portfolio  การทำข้อสอบ PAT4 และสอบตรง

เนื้อหาที่จะได้เรียนในวิชาความถนัดทางสถาปัตย์ ประกอบไปด้วยพื้นฐานความเข้าใจภาพสองมิติ และสามมิติ จนไปถึงความรู้ทางสถาปัตยกรรม

ดูเพิ่มเติม