เรียนได้ทันที ที่ artstudio ราชเทวี
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า  BTSคอร์สส่วนตัว เรียนก่อน ได้งานก่อนOnDemand


artstudio ร่วมกับ OnDemand
เรียนได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา
ผ่านระบบ Learn An


ความถนัด
ทางสถาปัตย์ คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์ และ Portfolio สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเริ่มจากพื้นฐานสถาปัตย์ ก่อนที่จะนำไปสู่การทำ Portfolio  การทำข้อสอบ PAT4 และสอบตรง

เนื้อหาที่จะได้เรียนในวิชาความถนัดทางสถาปัตย์ ประกอบไปด้วยพื้นฐานความเข้าใจภาพสองมิติ และสามมิติ จนไปถึงความรู้ทางสถาปัตยกรรม

ดูเพิ่มเติม
ศิลปะ และการออกแบบ
วาดเส้น (Drawing) เป็นวิชาพื้นฐานของการออกแบบทุกอย่าง ในคอร์สจะเน้นเรื่องการเขียนโครงสร้างของวัตถุ แสงเงา พื้นผิว และการจัดองค์ประกอบ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำ Portfolio สำหรับเข้าสาขา-มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ออกแบบ (Design) เป็นวิชาสอนแยกตามสาขา เช่น นิเทศศิลป์ เรขศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ลักษณะการเรียนการสอน จะเน้นทักษะ (Skill) หรือการสร้างสรรค์แนวความคิด (creative idea) เพื่อการต่อยอดในการสร้างสรรค์ Project ของ Portfolio ต่อไป

ดูเพิ่มเติมInternational Course
A preparation course for  Communication design(Commde) and Architecture program (INDA). The course will help you to think creatively and be able to proudly execute your projects with the help of our experienced instructors.

Learn More